Đường về nhà của những công dân Việt ở nước ngoài| VTV24

Nhiều hành khách là công dân Việt Nam đang bị kẹt tại các sân bay quốc tế, nhưng họ sẽ không đơn độc khi mà Việt Nam bằng những biện pháp bảo hộ công dân vẫ đã và đang tìm cách để đưa họ trở về.