Ngộ về Hạnh Phúc thời đại dịch Corona

Sinh ra trên thế gian này, ai cũng đều mong cầu HẠNH PHÚC. Nhưng cái mình đang tìm kiếm và nắm giữ, liệu có mang hạnh phúc thật sự chăng? Bình An thật sự chăng?

Những thứ con người luôn tìm kiếm và nắm giữ gói gọn trong: Danh, tài, sắc, thực, thùy | (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), theo thuật ngữ của Phật giáo. Đây là những thứ mang lại cho con người niềm hoan lạc, nhưng chúng là tạm bợ, không bền vững, luôn bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. Có sự khổ và cám dỗ kèm theo.
Con người không thể Hạnh phúc hay Bình an thực sự khi còn bám víu vào những yếu tố bên ngoài, yếu tố mang tính thế gian, xác thịt và luôn có tội lỗi hiện diện.
Chỉ khi con người chịu buông bỏ sự yêu ghét thế gian và ‘đi vào trong’ mới thực sự tìm thấy nguồn Bình an thật sự.

Vậy như thế nào là ‘đi vào trong’?
Cầu nguyện với Chúa, hay là Tu tập Tuệ Quán?
Cả hai điều này điều là ‘đi vào trong’. Điều này là kinh nghiệm cá nhân buộc mỗi người, mỗi ‘linh hồn’ phải tự nếm trải nếu muốn cảm nhận được sự hiện diện của Bình an thật sự, sự bình an không bị lệ thuộc các yếu tố thế gian, sự bình an đời đời.

 

Đừng trách Chúa Trời, thần Phật khi dịch bệnh xảy ra. Tất cả điều do con người tự gây nên. Hãy Bình tâm, sống chậm và lặng để lắng nghe chính mình và cảm nhận tiếng nói âm thầm nhưng dữ dội của thế giới.

– Nguồn: FB Thạch Thuận Hòa –